Jan Luikens Banden Service Winschoten B.V. (uitspraak faillissement: 21-08-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 7.523,88
Aantal werknemers:1
Bestede uren curator c.s.:53,20
Faillissementsschuld:€ 24.657,50
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 62746391
Vestigingsadres: Papierbaan 9 9672BG Winschoten
Rechtbank: Noord-Nederland klacht?
Rechter-commissaris: mr. H.J. Idzenga
Insolventienummer: F.18/18/168
Curator/bewindvoerder: de heer mr. F.R. Omta vordering?
Kantoor: Dijstelberge & Omta Advocaten
Adres: Beneden Oosterdiep 63 9641JB Veendam
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
18-12-2018Voortgangsverslag
18-12-2018Financieel verslag
18-12-2018Financieel verslag
20-09-2018Voortgangsverslag
20-09-2018Financieel verslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
07-11-201818.nne.18.168.F.1328.1.18vervanging rechter-commissaris mr. H.H.Kielman door mr. H.J. Idzenga
22-08-201818.nne.18.168.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 21 augustus 2018

Zoek een insolventie: