Jan Julius B.V. (uitspraak faillissement: 15-08-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 6.050,00
Aantal werknemers:1
Bestede uren curator c.s.:39,28
Faillissementsschuld:€ 2.524.082,62
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 08098043
Vestigingsadres: Lage Weide 2 7556NA Hengelo
Rechtbank: Overijssel klacht?
Rechter-commissaris: mr. M.M. Verhoeven
Insolventienummer: F.08/18/265
Curator/bewindvoerder: de heer mr. P.E.M. Schol vordering?
Kantoor: Schol en Gorter Advocaten
Adres: Molenstraat 13 7514DJ Enschede
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
19-10-2018Voortgangsverslag
19-10-2018Financieel verslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
12-09-201808.ove.18.265.F.1328.1.18Vervanging rechter-commissaris mr. J.M. Marsman door mr. M.M. Verhoeven.
16-08-201808.ove.18.265.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 15 augustus 2018

Zoek een insolventie: