Jan Julius B.V. (uitspraak faillissement: 15-08-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.

In dit dossier is sprake van onbehoorlijk bestuur. Dat wijst op bestuurdersaansprakelijkheid. Mogelijk hebt u ook een rechtstreekse vordering op de bestuurder. Lees meer


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 24.058,03
Aantal werknemers:1
Bestede uren curator c.s.:96,76
Faillissementsschuld:€ 2.533.278,53
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 08098043
Vestigingsadres: Lage Weide 2 7556NA Hengelo
Rechtbank: Overijssel klacht?
Rechter-commissaris: mr. M.M. Verhoeven
Insolventienummer: F.08/18/265
Curator/bewindvoerder: de heer mr. P.E.M. Schol vordering?
Kantoor: Schol en Gorter Advocaten
Adres: Molenstraat 13 7514DJ Enschede
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
19-01-2019Voortgangsverslag
19-01-2019Financieel verslag
19-10-2018Voortgangsverslag
19-10-2018Financieel verslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
12-09-201808.ove.18.265.F.1328.1.18Vervanging rechter-commissaris mr. J.M. Marsman door mr. M.M. Verhoeven.
16-08-201808.ove.18.265.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 15 augustus 2018

Zoek een insolventie: