J.V. Flower Handling B.V. (uitspraak faillissement: 10-07-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: vern. na verzet. In dit dossier is sprake van onbehoorlijk bestuur. Dat wijst op bestuurdersaansprakelijkheid. Mogelijk hebt u ook een rechtstreekse vordering op de bestuurder. Lees meer


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 0,00
Aantal werknemers:0
Bestede uren curator c.s.:5,50
Faillissementsschuld:€ 33.445,09
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 63111535
Vestigingsadres: Lakenblekerstraat 31 1431GE Aalsmeer
Rechtbank: Amsterdam klacht?
Rechter-commissaris: mr. WF Korthals Altes
Insolventienummer: F.13/18/237
Curator/bewindvoerder: mevrouw mr. S. Shenbar vordering?
Kantoor: Blauw Tekstra Uding Advocaten
Adres: Postbus 75840 1070AV AMSTERDAM
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
21-08-2018Voortgangsverslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
13-07-201813.ams.18.237.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 10 juli 2018

Zoek een insolventie: