J & J Lifters B.V. (uitspraak faillissement: 24-07-2018)

Algemene observaties:
Dit faillissement behoort tot de grotere faillissementen die op dit moment worden afgewikkeld. Mogelijk hebt u belang bij het instellen van een crediteurencommissie. lees meer

Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: verb. uitd.lst. Als er een uitdelingslijst wordt opgesteld dan is het mogelijk (maar niet zeker) dat schuldeisers in dit faillissement een uitkering ontvangen.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 58.134,38
Aantal werknemers:11
Bestede uren curator c.s.:181,50
Faillissementsschuld:€ 1.716.718,20
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 32096110
Vestigingsadres: De Smalle Zijde 17 3903LM Veenendaal
Rechtbank: Midden-Nederland klacht?
Rechter-commissaris: mr. PAM Penders
Insolventienummer: F.16/18/320
Curator/bewindvoerder: mevrouw mr. C.A. Schreuder vordering?
Kantoor: De Advocaten van Van Riet B.V.
Adres: Postbus 85207 3508AE UTRECHT
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
21-11-2018Financieel verslag
21-11-2018Voortgangsverslag
23-08-2018Voortgangsverslag
23-08-2018Financieel verslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
25-07-201816.mne.18.320.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 24 juli 2018

Zoek een insolventie: