Inthere B.V. (uitspraak faillissement: 10-07-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 28.055,00
Aantal werknemers:3
Bestede uren curator c.s.:41,20
Faillissementsschuld:€ 218.823,27
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 61720305
Vestigingsadres: Geen adres opgegeven
Rechtbank: Den Haag klacht?
Rechter-commissaris: mr. HW Vogels
Insolventienummer: F.09/18/235
Curator/bewindvoerder: mevrouw mr. K.S.L. van Vliet vordering?
Kantoor: EBH Elshof Advocaten
Adres: Postbus 399 2670AK NAALDWIJK
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
03-01-2019Voortgangsverslag
03-01-2019Financieel verslag
28-08-2018Voortgangsverslag
28-08-2018Financieel verslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
11-07-201809.dha.18.235.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 10 juli 2018

Zoek een insolventie: