Interne Bedrijfspost B.V. (uitspraak faillissement: 10-07-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 19.938,15
Aantal werknemers:4
Bestede uren curator c.s.:120,10
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 14626520
Vestigingsadres: Galjoenweg 45 6222NS Maastricht
Rechtbank: Limburg klacht?
Rechter-commissaris: mr. J.J. Groen
Insolventienummer: F.03/18/148
Curator/bewindvoerder: mevrouw mr. H.L.M. Houben vordering?
Kantoor: Boels Zanders Advocaten
Adres: Postbus 1750 6201BT MAASTRICHT
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
18-02-2019Voortgangsverslag
17-08-2018Voortgangsverslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
11-07-201803.lim.18.148.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 10 juli 2018

Zoek een insolventie: