Internationaal Transportbedrijf Herman Jansen en Zonen B.V. (uitspraak faillissement: 29-08-2018)

Algemene observaties:
Dit faillissement behoort tot de grotere faillissementen die op dit moment worden afgewikkeld. Mogelijk hebt u belang bij het instellen van een crediteurencommissie. lees meer

Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: verb. uitd.lst. Als er een uitdelingslijst wordt opgesteld dan is het mogelijk (maar niet zeker) dat schuldeisers in dit faillissement een uitkering ontvangen.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 285.937,29
Aantal werknemers:33
Bestede uren curator c.s.:212,92
Faillissementsschuld:€ 294.237,34
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 09008838
Vestigingsadres: Arnhemseweg 56 6991DP Rheden
Rechtbank: Gelderland klacht?
Rechter-commissaris: mr. E Boerwinkel
Insolventienummer: F.05/18/340
Curator/bewindvoerder: de heer mr. S.J.B. Drijber vordering?
Kantoor: Drijber en Partners
Adres: Postbus 180 6880AD VELP GLD
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
03-01-2019Voortgangsverslag
03-01-2019Financieel verslag
27-09-2018Voortgangsverslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
30-08-201805.gel.18.340.F.1306.1.18Uitspraak faillissement na beindiging surseance op 29 augustus 2018

Zoek een insolventie: