Inservice B.V. (uitspraak faillissement: 08-08-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: vern. na verzet.

Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 0,00
Aantal werknemers:0
Bestede uren curator c.s.:10,48
Faillissementsschuld:€ 2.126.704,36
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
mr J. van Meerkerk (
KvK-nr: 06062448
Vestigingsadres: Brabantsestraat 16 3074RS Rotterdam
Rechtbank: Rotterdam klacht?
Rechter-commissaris: mr. JCAM Los
Insolventienummer: F.10/18/282
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
04-09-2018Voortgangsverslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
13-08-201810.rot.18.282.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 08 augustus 2018

Zoek een insolventie: