Innovation Security Events B.V. (uitspraak faillissement: 24-07-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 6.917,24
Aantal werknemers:3
Bestede uren curator c.s.:23,41
Faillissementsschuld:€ 1,00
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 62831402
Vestigingsadres: Wilhelmina Druckerstraat 13 2401KH Alphen aan den Rijn
Rechtbank: Den Haag klacht?
Rechter-commissaris: mr. R. Cats
Insolventienummer: F.09/18/252
Curator/bewindvoerder: de heer mr. M.C.G. van Essen vordering?
Kantoor: Wille Donker advocaten
Adres: Postbus 357 2400AJ ALPHEN AAN DEN RIJN
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
12-12-2018Voortgangsverslag
12-12-2018Financieel verslag
30-08-2018Voortgangsverslag
30-08-2018Financieel verslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
25-07-201809.dha.18.252.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 24 juli 2018

Zoek een insolventie: