In2Asbestos B.V. (uitspraak faillissement: 24-07-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 82.589,55
Aantal werknemers:1
Bestede uren curator c.s.:140,40
Faillissementsschuld:€ 231.642,76
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 58124179
Vestigingsadres: Danilsweg 34 4451HW Heinkenszand
Rechtbank: Den Haag klacht?
Rechter-commissaris: mr. G.H.M. Smelt
Insolventienummer: F.09/18/253
Curator/bewindvoerder: de heer mr. F.J. Hordijk vordering?
Kantoor: EBH Elshof Advocaten
Adres: Postbus 399 2670AK NAALDWIJK
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
27-11-2018Voortgangsverslag
27-11-2018Financieel verslag
28-08-2018Voortgangsverslag
28-08-2018Financieel verslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
25-07-201809.dha.18.253.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 24 juli 2018

Zoek een insolventie: