In den oude Lepelaar B.V. (uitspraak faillissement: 21-08-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 0,00
Aantal werknemers:1
Bestede uren curator c.s.:42,25
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 63030527
Vestigingsadres: Molenpad 2 1546LC Jisp
Rechtbank: Noord-Holland klacht?
Rechter-commissaris: mr. K. van Dijk
Insolventienummer: F.15/18/235
Curator/bewindvoerder: de heer mr. R.J. Frans vordering?
Kantoor: Duijn Bloem Voss Advocaten
Adres: Burcht 11 1501BA ZAANDAM
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
03-01-2019Voortgangsverslag
19-09-2018Voortgangsverslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
22-08-201815.nho.18.235.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 21 augustus 2018

Zoek een insolventie: