Ideaal B.V. (uitspraak faillissement: 21-08-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 15,93
Aantal werknemers:0
Bestede uren curator c.s.:33,60
Faillissementsschuld:€ 361.108,36
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 56212488
Vestigingsadres: Polakweg 10 2288GG Rijswijk
Rechtbank: Den Haag klacht?
Rechter-commissaris: mr. R. Cats
Insolventienummer: F.09/18/286
Curator/bewindvoerder: de heer mr. R.P.R. Nolten vordering?
Kantoor: Broeseliske Van Vlijmen Advocaten
Adres: Laan van Waalhaven 482 2497GR 'S-GRAVENHAGE
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
21-12-2018Voortgangsverslag
21-12-2018Financieel verslag
21-09-2018Financieel verslag
21-09-2018Voortgangsverslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
22-08-201809.dha.18.286.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 21 augustus 2018

Zoek een insolventie: