Iceberg Events B.V. (uitspraak faillissement: 31-07-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Gerealiseerd actief:€ 14.995,08
Boedelsaldo:€ 10.737,50
Aantal werknemers:0
Bestede uren curator c.s.:40,36
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 56598807
Vestigingsadres: Trondheim 9 2993LE Barendrecht
Rechtbank: Rotterdam klacht?
Rechter-commissaris: mr. WJ Roos-van Toor
Insolventienummer: F.10/18/271
Curator/bewindvoerder: de heer mr. L.T. van der Sluis vordering?
Kantoor: DVDW Advocaten
Adres: Postbus 23156 3001KD ROTTERDAM
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
04-12-2018Financieel verslag
29-11-2018Voortgangsverslag
29-08-2018Voortgangsverslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
01-08-201810.rot.18.271.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 31 juli 2018

Zoek een insolventie: