Iam Transport B.V. (uitspraak faillissement: 17-07-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 90,22
Aantal werknemers:1
Bestede uren curator c.s.:45,30
Faillissementsschuld:€ 111.659,96
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 61720798
Vestigingsadres: Carnisselaan 12 3083HH Rotterdam
Rechtbank: Rotterdam klacht?
Rechter-commissaris: mr. JCAM Los
Insolventienummer: F.10/18/252
Curator/bewindvoerder: de heer mr. B.C. Doolaard vordering?
Kantoor: Vos & De Lange Advocaten
Adres: Postbus 148 2990AC BARENDRECHT
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
06-02-2019Voortgangsverslag
06-02-2019Financieel verslag
07-11-2018Financieel verslag
07-11-2018Voortgangsverslag
10-08-2018Voortgangsverslag
10-08-2018Financieel verslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
18-07-201810.rot.18.252.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 17 juli 2018

Zoek een insolventie: