Iam Transport B.V. (uitspraak faillissement: 17-07-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: verb. uitd.lst. Als er een uitdelingslijst wordt opgesteld dan is het mogelijk (maar niet zeker) dat schuldeisers in dit faillissement een uitkering ontvangen.


Kerncijfers:
Gerealiseerd actief:€ 90,22
Boedelsaldo:€ 90,22
Aantal werknemers:1
Bestede uren curator c.s.:34,40
Faillissementsschuld:€ 93.850,61
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 61720798
Vestigingsadres: Carnisselaan 12 3083HH Rotterdam
Rechtbank: Rotterdam klacht?
Rechter-commissaris: mr. JCAM Los
Insolventienummer: F.10/18/252
Curator/bewindvoerder: de heer mr. B.C. Doolaard vordering?
Kantoor: Vos & De Lange Advocaten
Adres: Postbus 148 2990AC BARENDRECHT
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
07-11-2018Financieel verslag
07-11-2018Voortgangsverslag
10-08-2018Voortgangsverslag
10-08-2018Financieel verslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
18-07-201810.rot.18.252.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 17 juli 2018

Zoek een insolventie: