ICS Bedrijfsdiensten B.V. (uitspraak faillissement: 10-07-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 749,44
Aantal werknemers:8
Bestede uren curator c.s.:18,70
Faillissementsschuld:€ 33.145,00
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
mr F.J.P.F. Vos (
KvK-nr: 34288889
Vestigingsadres: Gibraltarstraat 51 H 1055NJ Amsterdam
Rechtbank: Amsterdam klacht?
Rechter-commissaris: mr. WF Korthals Altes
Insolventienummer: F.13/18/232
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
11-10-2018Voortgangsverslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
11-07-201813.ams.18.232.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 10 juli 2018

Zoek een insolventie: