Hylanco B.V. (uitspraak faillissement: 10-07-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 1.117,05
Aantal werknemers:1
Bestede uren curator c.s.:23,40
Faillissementsschuld:€ 6.091,79
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 68027761
Vestigingsadres: Florence Nightingalelaan 280 2721NR Zoetermeer
Rechtbank: Den Haag klacht?
Rechter-commissaris: mr. R. Cats
Insolventienummer: F.09/18/234
Curator/bewindvoerder: de heer mr. J.D. Hartgring vordering?
Kantoor: Hoens & Souren Keereweer Advocaten
Adres: Postbus 7191 2701AD ZOETERMEER
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
24-01-2019Voortgangsverslag
09-08-2018Financieel verslag
08-08-2018Voortgangsverslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
11-07-201809.dha.18.234.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 10 juli 2018

Zoek een insolventie: