Hostel de Stijl B.V. (uitspraak faillissement: 17-07-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 0,00
Aantal werknemers:0
Bestede uren curator c.s.:14,30
Faillissementsschuld:€ 123.226,00
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 61863750
Vestigingsadres: Oprijlaan 5 9205BZ Drachten
Rechtbank: Noord-Nederland klacht?
Rechter-commissaris: mr. H.H. Kielman
Insolventienummer: F.17/18/55
Curator/bewindvoerder: de heer mr. W.M. Sturms vordering?
Kantoor: De Haan Advocaten
Adres: Postbus 851 8901BR LEEUWARDEN
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
10-08-2018Voortgangsverslag
10-08-2018Financieel verslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
18-07-201817.nne.18.55.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 17 juli 2018

Zoek een insolventie: