Horetex B.V. (uitspraak faillissement: 31-07-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.

In dit dossier is sprake van onbehoorlijk bestuur. Dat wijst op bestuurdersaansprakelijkheid. Mogelijk hebt u ook een rechtstreekse vordering op de bestuurder. Lees meer

In dit dossier is tevens sprake van paulianeus handelen. Dat betekent dat schuldeisers kunnen zijn benadeeld door beperking van verhaalsmogelijkheden. Lees meer


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 0,00
Aantal werknemers:0
Bestede uren curator c.s.:11,30
Faillissementsschuld:€ 13.883.559,58
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 67103170
Vestigingsadres: Zekeringstraat 17 1014BM Amsterdam
Rechtbank: Noord-Holland klacht?
Rechter-commissaris: mr. K. van Dijk
Insolventienummer: F.15/18/218
Curator/bewindvoerder: de heer mr. A.J. Tekstra vordering?
Kantoor: Blauw Tekstra Uding Advocaten
Adres: Postbus 75840 1070AV AMSTERDAM
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
03-01-2019Financieel verslag
03-01-2019Voortgangsverslag
13-09-2018Voortgangsverslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
28-12-201815.nho.18.218.F.1328.1.18Vervanging rechter-commissaris mr. M.M. Kruithof door mr. K. van Dijk.
01-08-201815.nho.18.218.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 31 juli 2018

Zoek een insolventie: