Horeca Facilitair B.V. (uitspraak faillissement: 07-08-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 0,00
Aantal werknemers:14
Bestede uren curator c.s.:36,46
Faillissementsschuld:€ 72.646,00
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 69599858
Vestigingsadres: Winschoter Hogebrug 1 9697XB Blijham
Rechtbank: Noord-Nederland klacht?
Rechter-commissaris: mr. A.L. Goederee
Insolventienummer: F.18/18/151
Curator/bewindvoerder: de heer mr. J.J. van der Molen vordering?
Kantoor: Bout Advocaten
Adres: Postbus 7015 9701JA Groningen
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
04-12-2018Voortgangsverslag
04-09-2018Voortgangsverslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
08-08-201818.nne.18.151.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 7 augustus 2018

Zoek een insolventie: