Holding Profi Portrait Studio's B.V. (uitspraak faillissement: 21-08-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 4.988,75
Aantal werknemers:18
Bestede uren curator c.s.:27,00
Faillissementsschuld:€ 337.512,73
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
mr J.G.C. van Baar (
KvK-nr: 57456186
Vestigingsadres: Geen adres opgegeven
Rechtbank: Limburg klacht?
Rechter-commissaris: mr. BRM de Bruijn
Insolventienummer: F.03/18/185
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
13-03-2019Financieel verslag
13-03-2019Voortgangsverslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
22-08-201803.lim.18.185.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 21 augustus 2018

Zoek een insolventie: