Hemels van der Hart B.V. (uitspraak faillissement: 24-07-2018)

Algemene observaties:
Dit faillissement behoort tot de grotere faillissementen die op dit moment worden afgewikkeld. Mogelijk hebt u belang bij het instellen van een crediteurencommissie. lees meer

Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 125.236,00
Aantal werknemers:10
Bestede uren curator c.s.:269,20
Faillissementsschuld:€ 1.634.353,04
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 28058838
Vestigingsadres: Zeisterweg 82 3931MG Woudenberg
Rechtbank: Midden-Nederland klacht?
Rechter-commissaris: mr. PAM Penders
Insolventienummer: F.16/18/321
Curator/bewindvoerder: mevrouw mr. J.V. Maduro vordering?
Kantoor: Bosselaar & Strengers Advocaten
Adres: Postbus 516 3500AM UTRECHT
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
01-12-2018Financieel verslag
01-12-2018Voortgangsverslag
23-08-2018Voortgangsverslag
23-08-2018Financieel verslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
26-07-201816.mne.18.321.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 24 juli 2018

Zoek een insolventie: