Hello Company B.V. (uitspraak faillissement: 28-08-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 20.866,89
Aantal werknemers:22
Bestede uren curator c.s.:133,30
Faillissementsschuld:€ 109.177,32
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 35026364
Vestigingsadres: Ankersmidplein 2 1506CK Zaandam
Rechtbank: Noord-Holland klacht?
Rechter-commissaris: mr. M. Wouters
Insolventienummer: F.15/18/247
Curator/bewindvoerder: de heer mr. J.C. Siebert vordering?
Kantoor: Siebert & Becker Advocaten
Adres: Postbus 3319 2001DH HAARLEM
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
18-03-2019Voortgangsverslag
18-03-2019Financieel verslag
09-01-2019Voortgangsverslag
20-12-2018Financieel verslag
25-09-2018Voortgangsverslag
25-09-2018Financieel verslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
29-08-201815.nho.18.247.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 28 augustus 2018

Zoek een insolventie: