Harcourt Holding B.V. (uitspraak faillissement: 21-08-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.

In dit dossier is sprake van onbehoorlijk bestuur. Dat wijst op bestuurdersaansprakelijkheid. Mogelijk hebt u ook een rechtstreekse vordering op de bestuurder. Lees meer


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 0,00
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 54576318
Vestigingsadres: Molenpad 2 1546LC Jisp
Rechtbank: Noord-Holland klacht?
Rechter-commissaris: mr. K. van Dijk
Insolventienummer: F.15/18/238
Curator/bewindvoerder: de heer mr. R.J. Frans vordering?
Kantoor: Duijn Bloem Voss Advocaten
Adres: Burcht 11 1501BA ZAANDAM
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
03-01-2019Voortgangsverslag
20-09-2018Voortgangsverslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
22-08-201815.nho.18.238.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 21 augustus 2018

Zoek een insolventie: