Handelsweg B.V. (uitspraak faillissement: 17-07-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 7.134,92
Aantal werknemers:1
Bestede uren curator c.s.:62,30
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
mr G. Rol (
KvK-nr: 01153630
Vestigingsadres: Geen adres opgegeven
Rechtbank: Noord-Nederland klacht?
Rechter-commissaris: mr. H.H. Kielman
Insolventienummer: F.18/18/129
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
21-02-2019Financieel verslag
21-02-2019Voortgangsverslag
21-11-2018Voortgangsverslag
21-11-2018Financieel verslag
07-09-2018Voortgangsverslag
07-09-2018Financieel verslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
07-11-201818.nne.18.129.F.1328.1.18vervanging rechter-commissaris mr. H.H.Kielman door mr. H.J. Idzenga
18-07-201818.nne.18.129.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 17 juli 2018

Zoek een insolventie: