Handelsweg B.V. (uitspraak faillissement: 17-07-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 6.360,94
Aantal werknemers:1
Bestede uren curator c.s.:23,30
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 01153630
Vestigingsadres: Handelsweg 4 7826TC Emmen
Rechtbank: Noord-Nederland klacht?
Rechter-commissaris: mr. H.H. Kielman
Insolventienummer: F.18/18/129
Curator/bewindvoerder: de heer mr. G. Rol vordering?
Kantoor: Dommerholt Advocaten
Adres: Postbus 75 9765ZH Paterswolde
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
07-09-2018Voortgangsverslag
07-09-2018Financieel verslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
18-07-201818.nne.18.129.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 17 juli 2018

Zoek een insolventie: