Halters Agri Techniek B.V. (uitspraak faillissement: 24-07-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 0,00
Aantal werknemers:0
Bestede uren curator c.s.:7,50
Faillissementsschuld:€ 105.913,65
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 20125778
Vestigingsadres: Kerkeheidestraat 6 4714RC Sprundel
Rechtbank: Zeeland-West-Brabant klacht?
Rechter-commissaris: mr. MDE Leppens
Insolventienummer: F.02/18/201
Curator/bewindvoerder: de heer mr. H.G.A.M. Spoormans vordering?
Kantoor: MannaertsAppels Advocaten
Adres: Postbus 2269 4800CG BREDA
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
22-11-2018Voortgangsverslag
22-08-2018Voortgangsverslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
25-07-201802.zwb.18.201.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 24 juli 2018

Zoek een insolventie: