HRM Profs B.V. (uitspraak faillissement: 31-07-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.

In dit dossier is sprake van paulianeus handelen. Dat betekent dat schuldeisers kunnen zijn benadeeld door beperking van verhaalsmogelijkheden. Lees meer


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 25.335,43
Aantal werknemers:2
Bestede uren curator c.s.:71,00
Faillissementsschuld:€ 30.192,05
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
mr L. Muller (
KvK-nr: 30237851
Vestigingsadres: Meidoornkade 22 3992AE Houten
Rechtbank: Midden-Nederland klacht?
Rechter-commissaris: mr. SC Hagedoorn
Insolventienummer: F.16/18/331
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
30-11-2018Financieel verslag
29-11-2018Voortgangsverslag
29-08-2018Voortgangsverslag
29-08-2018Financieel verslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
01-08-201816.mne.18.331.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 31 juli 2018

Zoek een insolventie: