HRM Profs B.V. (uitspraak faillissement: 31-07-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 14.000,00
Aantal werknemers:2
Bestede uren curator c.s.:51,60
Faillissementsschuld:€ 8.508,05
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
mr L. Muller (
KvK-nr: 30237851
Vestigingsadres: Meidoornkade 22 3992AE Houten
Rechtbank: Midden-Nederland klacht?
Rechter-commissaris: mr. SC Hagedoorn
Insolventienummer: F.16/18/331
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
29-08-2018Voortgangsverslag
29-08-2018Financieel verslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
01-08-201816.mne.18.331.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 31 juli 2018

Zoek een insolventie: