H. van Breugel Holding B.V. (uitspraak faillissement: 31-07-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 0,00
Aantal werknemers:0
Bestede uren curator c.s.:9,53
Faillissementsschuld:€ 231.795,42
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 55670989
Vestigingsadres: Gebint 38 4906LT OOSTERHOUT NB
Rechtbank: Zeeland-West-Brabant klacht?
Rechter-commissaris: mr. MDE Leppens
Insolventienummer: F.02/18/203
Curator/bewindvoerder: de heer mr. R.J.M. Sintnicolaas vordering?
Kantoor: Rijppaert & Peeters Advocaten
Adres: Postbus 4068 4900CB OOSTERHOUT NB
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
29-11-2018Voortgangsverslag
29-11-2018Financieel verslag
31-08-2018Voortgangsverslag
31-08-2018Financieel verslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
01-08-201802.zwb.18.203.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 31 juli 2018

Zoek een insolventie: