H-int Zundert B.V. (uitspraak faillissement: 10-07-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 20.140,37
Aantal werknemers:12
Bestede uren curator c.s.:77,17
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
mr F.F.J. Froger (
KvK-nr: 64554961
Vestigingsadres: Bovenstraat 18 4741AV Hoeven
Rechtbank: Zeeland-West-Brabant klacht?
Rechter-commissaris: mr. MDE Leppens
Insolventienummer: F.02/18/187
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
01-02-2019Voortgangsverslag
01-02-2019Financieel verslag
02-11-2018Voortgangsverslag
02-11-2018Financieel verslag
25-07-2018Voortgangsverslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
11-07-201802.zwb.18.187.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 10 juli 2018

Zoek een insolventie: