Groencentrum Deventer B.V. (uitspraak faillissement: 14-08-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 35.691,77
Aantal werknemers:7
Bestede uren curator c.s.:105,05
Faillissementsschuld:€ 194.651,80
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
mr G.W. Weenink (
KvK-nr: 64727432
Vestigingsadres: Hannoverstraat 2 7418BL Deventer
Rechtbank: Overijssel klacht?
Rechter-commissaris: mr. AH Margadant
Insolventienummer: F.08/18/261
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
10-01-2019Voortgangsverslag
01-10-2018Voortgangsverslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
15-08-201808.ove.18.261.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 14 augustus 2018

Zoek een insolventie: