Green Tower B.V. (uitspraak faillissement: 28-08-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 12.100,00
Aantal werknemers:0
Bestede uren curator c.s.:42,20
Faillissementsschuld:€ 470.904,98
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 68347634
Vestigingsadres: Hollandse Toren 93 3511BN Utrecht
Rechtbank: Midden-Nederland klacht?
Rechter-commissaris: mr. PAM Penders
Insolventienummer: F.16/18/377
Curator/bewindvoerder: de heer mr. D.H. de Haan vordering?
Kantoor: CMS Derks Star Busmann N.V.
Adres: Postbus 85250 3508AG UTRECHT
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
20-12-2018Voortgangsverslag
25-09-2018Voortgangsverslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
30-08-201816.mne.18.377.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 28 augustus 2018

Zoek een insolventie: