Green 1 B.V. (uitspraak faillissement: 23-08-2018 - 12-02-2019)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 0,00
Aantal werknemers:0
Bestede uren curator c.s.:1,74
Faillissementsschuld:€ 6.961,90
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
mr D. van den Berg (
KvK-nr: 69266379
Vestigingsadres: Langewijk 416 7701AT Dedemsvaart
Rechtbank: Overijssel klacht?
Rechter-commissaris: mr. M Koopmans
Insolventienummer: F.08/18/272
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
04-12-2018Voortgangsverslag
11-09-2018Voortgangsverslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
15-02-201908.ove.18.272.F.1316.1.19Opheffing faillissement wegens gebrek aan baten op 12 februari 2019
27-08-201808.ove.18.272.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 23 augustus 2018

Zoek een insolventie: