Grand Café de Rhijenhof B.V. (uitspraak faillissement: 24-07-2018)

Algemene observaties:
Dit faillissement behoort tot de grotere faillissementen die op dit moment worden afgewikkeld. Mogelijk hebt u belang bij het instellen van een crediteurencommissie. lees meer

Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 47.535,02
Aantal werknemers:9
Bestede uren curator c.s.:150,15
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 27197553
Vestigingsadres: Noordweg 44 2548AC 's-Gravenhage
Rechtbank: Den Haag klacht?
Rechter-commissaris: mr. R. Cats
Insolventienummer: F.09/18/250
Curator/bewindvoerder: de heer mr. D.J.Q. Oostenbroek vordering?
Kantoor: Buren N.V.
Adres: Postbus 18511 2502EM 'S-GRAVENHAGE
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
03-12-2018Voortgangsverslag
03-12-2018Financieel verslag
06-09-2018Voortgangsverslag
06-09-2018Financieel verslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
25-07-201809.dha.18.250.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 24 juli 2018

Zoek een insolventie: