Golf Retail Services B.V. (uitspraak faillissement: 28-08-2018 - 01-05-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: vern. na verzet.

Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 3.100,00
Aantal werknemers:0
Bestede uren curator c.s.:5,50
Faillissementsschuld:€ 4.265,00
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 34268577
Vestigingsadres: Warmondstraat 113 H 1058KT Amsterdam
Rechtbank: Noord-Holland klacht?
Rechter-commissaris: mr. K. van Dijk
Insolventienummer: F.15/18/253
Curator/bewindvoerder: de heer mr. M.W. Schller vordering?
Kantoor: Lexington Advocaten
Adres: Postbus 562 2130AN HOOFDDORP
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
27-09-2018Voortgangsverslag
27-09-2018Financieel verslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
29-08-201815.nho.18.253.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 28 augustus 2018

Zoek een insolventie: