Ger Reurings Elektronica B.V. (uitspraak faillissement: 28-08-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 9.843,81
Aantal werknemers:6
Bestede uren curator c.s.:96,50
Faillissementsschuld:€ 219.095,49
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
mr L. van Dieren-Muller (
KvK-nr: 30066620
Vestigingsadres: Bozenhoven 19 -D 3641AB Mijdrecht
Rechtbank: Midden-Nederland klacht?
Rechter-commissaris: mr. PAM Penders
Insolventienummer: F.16/18/376
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
27-12-2018Voortgangsverslag
27-12-2018Financieel verslag
26-09-2018Voortgangsverslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
11-09-201816.mne.18.376.F.1307.1.18Vervanging curator mr J.R. van Faassen door mr L. van Dieren-Muller
30-08-201816.mne.18.376.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 28 augustus 2018

Zoek een insolventie: