Gemma Beheer B.V. (uitspraak faillissement: 28-08-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: verb. uitd.lst. Als er een uitdelingslijst wordt opgesteld dan is het mogelijk (maar niet zeker) dat schuldeisers in dit faillissement een uitkering ontvangen.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 69.536,77
Aantal werknemers:17
Bestede uren curator c.s.:295,66
Faillissementsschuld:€ 68.044,59
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 20082644
Vestigingsadres: Blokenweg 1 5165NR Waspik
Rechtbank: Zeeland-West-Brabant klacht?
Rechter-commissaris: mr. MDE Leppens
Insolventienummer: F.02/18/234
Curator/bewindvoerder: de heer mr. T.M. Schraven vordering?
Kantoor: De Voort Advocaten|Mediators
Adres: Postbus 414 5000AK TILBURG
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
10-01-2019Financieel verslag
09-01-2019Voortgangsverslag
01-10-2018Voortgangsverslag
01-10-2018Financieel verslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
29-08-201802.zwb.18.234.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 28 augustus 2018

Zoek een insolventie: