Garden-Benelux B.V. (uitspraak faillissement: 22-08-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 1.042,75
Aantal werknemers:1
Bestede uren curator c.s.:42,72
Faillissementsschuld:€ 44.394,65
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 68045271
Vestigingsadres: Stroothuizerweg 18 7591NB Denekamp
Rechtbank: Overijssel klacht?
Rechter-commissaris: mr. AH Margadant
Insolventienummer: F.08/18/267
Curator/bewindvoerder: de heer mr. S.J.M. Masselink vordering?
Kantoor: Brusse & Masselink
Adres: Postbus 150 7600AD ALMELO
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
31-01-2019Voortgangsverslag
31-01-2019Financieel verslag
11-10-2018Voortgangsverslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
23-08-201808.ove.18.267.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 22 augustus 2018

Zoek een insolventie: