Garage ATG (uitspraak faillissement: 15-08-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 0,00
Aantal werknemers:0
Bestede uren curator c.s.:12,46
Faillissementsschuld:€ 45.096,56
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
mr D. van den Berg (
KvK-nr: 67074820
Vestigingsadres: van Kollaan 11 7471DP Goor
Rechtbank: Overijssel klacht?
Rechter-commissaris: mr. A.E. Zweers
Insolventienummer: F.08/18/262
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
11-12-2018Voortgangsverslag
11-09-2018Voortgangsverslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
17-08-201808.ove.18.262.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 15 augustus 2018

Zoek een insolventie: