GSV Schilderwerken B.V. (uitspraak faillissement: 28-08-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.

In dit dossier is sprake van onbehoorlijk bestuur. Dat wijst op bestuurdersaansprakelijkheid. Mogelijk hebt u ook een rechtstreekse vordering op de bestuurder. Lees meer


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 0,00
Aantal werknemers:0
Bestede uren curator c.s.:15,83
Faillissementsschuld:€ 79.746,26
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 58040927
Vestigingsadres: Meekrapdreef 14 3204GW Spijkenisse
Rechtbank: Rotterdam klacht?
Rechter-commissaris: mr. JCAM Los
Insolventienummer: F.10/18/310
Curator/bewindvoerder: de heer mr. B.K.A. van Rijsbergen vordering?
Kantoor: Van Rijsbergen Plet Advocaten
Adres: Theemsweg 7 3201LT Spijkenisse
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
26-03-2019Voortgangsverslag
26-03-2019Financieel verslag
31-12-2018Financieel verslag
31-12-2018Voortgangsverslag
28-09-2018Voortgangsverslag
28-09-2018Financieel verslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
29-08-201810.rot.18.310.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 28 augustus 2018

Zoek een insolventie: