GSV Schilderwerken B.V. (uitspraak faillissement: 28-08-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 0,00
Aantal werknemers:0
Bestede uren curator c.s.:10,83
Faillissementsschuld:€ 79.746,26
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 58040927
Vestigingsadres: Meekrapdreef 14 3204GW Spijkenisse
Rechtbank: Rotterdam klacht?
Rechter-commissaris: mr. JCAM Los
Insolventienummer: F.10/18/310
Curator/bewindvoerder: de heer mr. B.K.A. van Rijsbergen vordering?
Kantoor: Van Rijsbergen Plet Advocaten
Adres: Theemsweg 7 3201LT Spijkenisse
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
31-12-2018Financieel verslag
31-12-2018Voortgangsverslag
28-09-2018Voortgangsverslag
28-09-2018Financieel verslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
29-08-201810.rot.18.310.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 28 augustus 2018

Zoek een insolventie: