GAIA House of Yoga Holding B.V. (uitspraak faillissement: 21-08-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 562,20
Aantal werknemers:0
Bestede uren curator c.s.:19,10
Faillissementsschuld:€ 50.349,97
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 67927270
Vestigingsadres: Markerkant 13 10 1314AN Almere
Rechtbank: Midden-Nederland klacht?
Rechter-commissaris: mr. C.P. Lunter
Insolventienummer: F.16/18/364
Curator/bewindvoerder: mevrouw mr. E.H. Bruggink vordering?
Kantoor: Okkerse & Schop Advocaten
Adres: Postbus 10058 1301AB ALMERE
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
10-01-2019Financieel verslag
10-01-2019Voortgangsverslag
28-09-2018Voortgangsverslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
22-08-201816.mne.18.364.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 21 augustus 2018

Zoek een insolventie: