GAAF B.V. (uitspraak faillissement: 17-07-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 19.551,50
Aantal werknemers:6
Bestede uren curator c.s.:103,85
Faillissementsschuld:€ 233.710,85
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 34295616
Vestigingsadres: Parallelweg 43 1948NK Beverwijk
Rechtbank: Noord-Holland klacht?
Rechter-commissaris: mr. K. van Dijk
Insolventienummer: F.15/18/209
Curator/bewindvoerder: de heer mr. R. Frankfort vordering?
Kantoor: FrankfortSluis Advocaten
Adres: Postbus 197 2000AD HAARLEM
Curator/bewindvoerder: mevrouw mr. F.I. Eikenhorst vordering?
Kantoor: Van Diepen Van der Kroef Advocaten
Adres: Staten Bolwerk 1 2011MK HAARLEM
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
20-12-2018Voortgangsverslag
20-12-2018Financieel verslag
04-09-2018Voortgangsverslag
04-09-2018Financieel verslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
28-12-201815.nho.18.209.F.1328.1.18Vervanging rechter-commissaris mr. M.M. Kruithof door mr. K. van Dijk.
18-07-201815.nho.18.209.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 17 juli 2018

Zoek een insolventie: