G3 Industry B.V. (uitspraak faillissement: 31-07-2018)

Algemene observaties:
Dit faillissement behoort tot de grotere faillissementen die op dit moment worden afgewikkeld. Mogelijk hebt u belang bij het instellen van een crediteurencommissie. lees meer

Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: verb. uitd.lst. Als er een uitdelingslijst wordt opgesteld dan is het mogelijk (maar niet zeker) dat schuldeisers in dit faillissement een uitkering ontvangen.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 280.396,55
Aantal werknemers:2
Bestede uren curator c.s.:147,00
Faillissementsschuld:€ 4.030.149,06
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 64250474
Vestigingsadres: MediArena 2 1114BC Amsterdam-Duivendrecht
Rechtbank: Amsterdam klacht?
Rechter-commissaris: mr. KM van Hassel
Insolventienummer: F.13/18/257
Curator/bewindvoerder: de heer mr. N.S. Reerink vordering?
Kantoor: Davids Advocaten B.V.
Adres: Postbus 2046 1000CA AMSTERDAM
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
23-01-2019Voortgangsverslag
23-01-2019Financieel verslag
20-09-2018Voortgangsverslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
01-08-201813.ams.18.257.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 31 juli 2018

Zoek een insolventie: