G3 Industry B.V. (uitspraak faillissement: 31-07-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 0,00
Aantal werknemers:2
Bestede uren curator c.s.:71,50
Faillissementsschuld:€ 334.255,05
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 64250474
Vestigingsadres: MediArena 2 1114BC Amsterdam-Duivendrecht
Rechtbank: Amsterdam klacht?
Rechter-commissaris: mr. KM van Hassel
Insolventienummer: F.13/18/257
Curator/bewindvoerder: de heer mr. N.S. Reerink vordering?
Kantoor: Davids Advocaten B.V.
Adres: Postbus 2046 1000CA AMSTERDAM
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
20-09-2018Voortgangsverslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
01-08-201813.ams.18.257.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 31 juli 2018

Zoek een insolventie: