G3 Affordable Homes B.V. (uitspraak faillissement: 31-07-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.

In dit dossier is sprake van paulianeus handelen. Dat betekent dat schuldeisers kunnen zijn benadeeld door beperking van verhaalsmogelijkheden. Lees meer


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 130,33
Aantal werknemers:1
Bestede uren curator c.s.:26,06
Faillissementsschuld:€ 45.603,49
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 68927886
Vestigingsadres: MediArena 2 1114BC Amsterdam-Duivendrecht
Rechtbank: Amsterdam klacht?
Rechter-commissaris: mr. KM van Hassel
Insolventienummer: F.13/18/258
Curator/bewindvoerder: de heer mr. N.S. Reerink vordering?
Kantoor: Davids Advocaten B.V.
Adres: Postbus 2046 1000CA AMSTERDAM
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
14-01-2019Voortgangsverslag
14-01-2019Financieel verslag
17-09-2018Voortgangsverslag
17-09-2018Financieel verslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
01-08-201813.ams.18.258.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 31 juli 2018

Zoek een insolventie: