G. Stubbe Holding B.V. (uitspraak faillissement: 21-08-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 27,79
Aantal werknemers:0
Bestede uren curator c.s.:3,05
Faillissementsschuld:€ 161.496,62
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
mr G.J. Schras (
KvK-nr: 24242376
Vestigingsadres: Geen adres opgegeven
Rechtbank: Rotterdam klacht?
Rechter-commissaris: mr. A.M. van Kalmthout
Insolventienummer: F.10/18/299
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
04-02-2019Financieel verslag
03-02-2019Voortgangsverslag
22-09-2018Voortgangsverslag
21-09-2018Financieel verslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
22-08-201810.rot.18.299.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 21 augustus 2018

Zoek een insolventie: