Flexperson B.V. (uitspraak faillissement: 10-07-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 12.153,99
Aantal werknemers:1
Bestede uren curator c.s.:184,70
Faillissementsschuld:€ 241.256,31
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 61284890
Vestigingsadres: Geen adres opgegeven
Rechtbank: Gelderland klacht?
Rechter-commissaris: mr. E Boerwinkel
Insolventienummer: F.05/18/276
Curator/bewindvoerder: mevrouw mr. P. Trip vordering?
Kantoor: Dommerholt Advocaten N.V.
Adres: Postbus 695 7300AR APELDOORN
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
16-11-2018Voortgangsverslag
13-08-2018Voortgangsverslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
28-12-201805.gel.18.276.F.1307.1.18Vervanging curator Mr. J.M.T. Coffeng door Mr. P. Trip
11-07-201805.gel.18.276.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 10 juli 2018

Zoek een insolventie: