FlexiFlora B.V. (uitspraak faillissement: 17-07-2018 - 11-12-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 0,00
Aantal werknemers:0
Bestede uren curator c.s.:13,32
Faillissementsschuld:€ 304.302,35
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 27317884
Vestigingsadres: Laan van Verhof 63 2231DZ Rijnsburg
Rechtbank: Gelderland klacht?
Rechter-commissaris: mr. JSW Lucassen
Insolventienummer: F.05/18/293
Curator/bewindvoerder: de heer mr. H.C.J. Coumou vordering?
Kantoor: Helderecht Advocaten
Adres: Postbus 10482 7301GL Apeldoorn
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
13-11-2018Financieel verslag
13-11-2018Voortgangsverslag
14-08-2018Voortgangsverslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
11-12-201805.gel.18.293.F.1316.1.18Opheffing faillissement wegens gebrek aan baten op 11 december 2018
18-07-201805.gel.18.293.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 17 juli 2018

Zoek een insolventie: