Flex Gazi B.V. (uitspraak faillissement: 31-07-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Gerealiseerd actief:€ 3.055,00
Boedelsaldo:€ 3.055,00
Aantal werknemers:0
Bestede uren curator c.s.:19,50
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 62661787
Vestigingsadres: Karel Roosstraat 107 2571BG 's-Gravenhage
Rechtbank: Den Haag klacht?
Rechter-commissaris: mr. RGC Veneman
Insolventienummer: F.09/18/258
Curator/bewindvoerder: de heer mr. S. van Wijk vordering?
Kantoor: Buren N.V.
Adres: Postbus 18511 2502EM 'S-GRAVENHAGE
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
07-12-2018Financieel verslag
07-12-2018Voortgangsverslag
12-09-2018Voortgangsverslag
12-09-2018Financieel verslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
11-01-201909.dha.18.258.F.1328.1.19Vervanging rechter-commissaris mr. G.H.M. Smelt door mr. RGC Veneman.
01-08-201809.dha.18.258.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 31 juli 2018

Zoek een insolventie: