Fleet Sign Reclame B.V. (uitspraak faillissement: 24-07-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 4.798,23
Aantal werknemers:1
Bestede uren curator c.s.:85,90
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 60598689
Vestigingsadres: Stormsweg 2 2921LZ Krimpen aan den IJssel
Rechtbank: Rotterdam klacht?
Rechter-commissaris: mr. A.M. van Kalmthout
Insolventienummer: F.10/18/260
Curator/bewindvoerder: de heer mr. J.H. Huybens vordering?
Kantoor: Veldhuijzen & Nuiten Advocaten
Adres: Postbus 1080 3300BB DORDRECHT
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
13-12-2018Voortgangsverslag
13-12-2018Financieel verslag
29-08-2018Voortgangsverslag
29-08-2018Financieel verslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
25-07-201810.rot.18.260.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 24 juli 2018

Zoek een insolventie: