Fix Afbouw B.V. (uitspraak faillissement: 28-08-2018 - 01-05-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 174,11
Aantal werknemers:0
Bestede uren curator c.s.:19,15
Faillissementsschuld:€ 53.942,20
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 37140195
Vestigingsadres: Geen adres opgegeven
Rechtbank: Noord-Holland klacht?
Rechter-commissaris: mr. M. Wouters
Insolventienummer: F.15/18/243
Curator/bewindvoerder: de heer mr. H.C. Scheltema vordering?
Kantoor: Abma Schreurs Advocaten
Adres: Postbus 575 1440AN PURMEREND
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
17-10-2018Voortgangsverslag
17-10-2018Financieel verslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
29-08-201815.nho.18.243.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 28 augustus 2018

Zoek een insolventie: