Fix Afbouw B.V. (uitspraak faillissement: 28-08-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 185,57
Aantal werknemers:0
Bestede uren curator c.s.:27,45
Faillissementsschuld:€ 55.231,89
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
mr M. Dekker (
KvK-nr: 37140195
Vestigingsadres: Volume 87 1446WH Purmerend
Rechtbank: Noord-Holland klacht?
Rechter-commissaris: mr. M. Wouters
Insolventienummer: F.15/18/243
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
23-01-2019Voortgangsverslag
23-01-2019Financieel verslag
17-10-2018Voortgangsverslag
17-10-2018Financieel verslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
28-12-201815.nho.18.243.F.1307.1.18Vervanging curator mr H.C. Scheltema door mr M. Dekker
29-08-201815.nho.18.243.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 28 augustus 2018

Zoek een insolventie: