Fabbrica Bergen B.V. (uitspraak faillissement: 14-08-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 4.947,66
Aantal werknemers:29
Bestede uren curator c.s.:49,50
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
mr H.D.S. Lasonder (
KvK-nr: 58499407
Vestigingsadres: Breelaan 21 1861GC Bergen (NH)
Rechtbank: Noord-Holland klacht?
Rechter-commissaris: mr. K. van Dijk
Insolventienummer: F.15/18/229
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
21-09-2018Voortgangsverslag
21-09-2018Financieel verslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
15-08-201815.nho.18.229.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 14 augustus 2018

Zoek een insolventie: