FLY ORANGE B.V. (uitspraak faillissement: 07-08-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 1.516,10
Aantal werknemers:2
Bestede uren curator c.s.:82,20
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 57033633
Vestigingsadres: Vliegveldweg 118 6199AD Maastricht-Airport
Rechtbank: Limburg klacht?
Rechter-commissaris: mr. BRM de Bruijn
Insolventienummer: F.03/18/172
Curator/bewindvoerder: de heer mr. R.J.M.C. Rosbeek vordering?
Kantoor: Boels Zanders Advocaten
Adres: Postbus 1750 6201BT MAASTRICHT
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
07-09-2018Voortgangsverslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
08-08-201803.lim.18.172.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 07 augustus 2018

Zoek een insolventie: